SmartCleaningCenter SmartCleaningCenter, gevestigd aan Huygensweg 9 2952 BM Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.smartcleaningcenter.nl
SmartCleaningCenter V.O.F.
Huygensweg 9
2952 BM Alblasserdam
Telf.: 0788880700
De heren J.A.J. Tettero en F.W. Parel zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van SmartCleaningCenter V.O.F. Hij/zij zijn te bereiken via tettero@smartcleaningcenter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SmartCleaningCenter V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tettero@smartcleaningcenter.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
SmartCleaningCenter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– SmartCleaningCenter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
SmartCleaningCenter neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van SmartCleaningCenter V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
SmartCleaningCenter V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.
SmartCleaningCenter V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SmartCleaningCenter V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WAT ZIJN COOKIES?

Deze website maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Smart Cleaning Center maakt gebruik van analytische cookies, uitleg over dit type cookie vindt u hieronder. Uitleg over het verwijderen of wijzigen van cookies vindt u onderaan dit cookiebeleid.

ANALYTISCHE COOKIES

Voor het continu verbeteren van de website maakt Smart Cleaning Center gebruik van analytische cookies. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken, etc. Met deze informatie kan Smart Cleaning Center bekijken welke pagina’s het meest gebruiksvriendelijk zijn en welke informatie bezoekers het meest nuttig vinden.
Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maakt Smart Cleaning Center voor deze website gebruik van analytische cookies (Google Analytics en Mouseflow). Analytische cookies zijn anoniem en worden niet herleid naar een individuele bezoeker. Hieronder wordt het gebruik van deze analytische cookies door Smart Cleaning Center nader toegelicht.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hotjar

Hotjar is een website analyse service. Via deze cookies krijgt Smart Cleaning Center inzage in het gedrag op haar website. Denk hierbij aan hoe bepaalde delen van de website worden gebruikt, zoals het klikgedrag, hoever u scrollt en hoe met contactformulieren wordt omgegaan. Op deze manier kan Smart Cleaning Center de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Smart Cleaning Center kan niet zien wie haar website bezoekt, uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar een individu.
COOKIES VERWIJDEREN OF WEIGEREN
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of weigeren. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u op de support pagina’s van de diverse browsers, zie hiervoor onderstaande links.

• Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari
• Opera

Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies weigert!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Facturatiegevens tezamen met persoonsgegevens worden belastingplichtig 7 jaar bewaard. Overige persoon/debiteuren/crediteuren gegevens worden op verzoek met reden zo goed mogelijk verwijderd uit ons beveiligd administratiesysteem.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SmartCleaningCenter V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via tettero@smartcleaningcenter.nl